Navigace: MO ČRS ČESKÁ TŘEBOVÁ > BRIGÁDY

BRIGÁDY

 

 

Dle platných Stanov ČRS se členský příspěvek skládá také z pracovního ročního příspěvku, který lze nahradit finančně.

Usnesením Výroční členské schůze MO ČRS Česká Třebová se stanovuje povinnost každému členu stašímu 15 let odpracovat nejméně 20 brigádnických hodin ročně.

Od této povinnosti jsou osvobozeni důchodci nad 60 let věku s podmínkou, že jsou členy organizace a alespoň po dobu 10 let si tuto povinnost plnili, dále pak držitelé průkazů ZTP a ZTP/P a ženy.

V případě nesplnění stanoveného počtu brig.hodin je každý člen povinen tuto povinnost nahradit finančně, a to tak, že za každou chybějící hodinu do počtu 20 hodin zaplatí částku 65,-Kč.

Od roku 2014 zapisují odpracované brigádnické hodiny vedoucí brigád, kteří je následně odevzdají k zavedení do centrální databáze. Brigádnické průkazy proto mají pouze informační charakter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRÁCE V LÍHNI
Fr. Jandera
PRÁCE NA MIMOPSTRUHOVÉM REVÍRU
Lad. Baranovský, L. Pelikán
PRÁCE NA PSTRUHOVÉM REVÍRU
O. Macas, Z. Orosz, p. Baláž st.
KULTURNÍ AKCE, ZÁVODY
Petr Souček
VÝLOVY
P. Hickl, vedoucí lovících čet
Michal Šindelář, Radek Vaňous

 

 

 
 

 

 

 Zájemci o zasílání informací o konaných brigádách posílejte své kontakty na ctrybar@gmail.com

řeka1.jpg
řeka2.jpg
řeka3.jpg
řeka4.jpg
řeka5.jpg
řeka6.jpg
řeka7.jpg
řeka8.jpg

 

""

© ctrybar.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky