Navigace: MO ČRS ČESKÁ TŘEBOVÁ > ***MO ČRS ČESKÁ TŘEBOVÁ***

***MO ČRS ČESKÁ TŘEBOVÁ***

       

                                      
           

      ...  „Přátelé“, naladil Eduard Pražský svůj hlas do slavnostní tóniny,  „s mnohými z Vás jsem promlouval nejednou před touto schůzí a Vaše ujištění mám, že podpoříte dobrou věc, kterou je založení Družstva pro umělý chov ryb a pěstování ušlechtilé vrby košíkářské v obvodu města Česká Třebová".

                                              Byla neděle 16. února 1896

                                                                ***

                    .... Všem jmenovaným lístky povoleny s výhradou u pana profesora Hlada, kterému má jednatel sděliti, že lístek se mu povoluje jako výbornému rybáři s tím, že ze svých větších úlovků poskytne poskytne přiměřené množství ryb těm členům, kteří nechytají......

 

                                    Ze vzpomínek Jana Skalického st.

             ...Kdo chtěl získat povolenku musel v  předchozím roce odpracovat minimálně 50 hodin. Polovina členů naší malé organizace měla odpracováno bohatě přes 100 hodin. Ti, co počítali se ziskem z rybařiny, obyčejně odcházeli po dvou sezónách.   Na ryby jsme chodily 3x týdně, bez ohledu na lov lososovitých, nebo ostatních ryb. V úlovcích se dodržoval pouze počet tří pstruhů, ostatní úlovky se neomezovali. Ponechat si pstruha nemajícího alespoň 5 cm nad povolenou míru bylo považováno za nedůstojné. Není to rybářská latina.......

                                                              ***

                           O mnoho víc se dočtete v almanachu  STO LET RYBÁŘSKÉHO SPOLKU V ČESKÉ TŘEBOVÉ,  vydaném Místní organizací ČRS v České Třebové. Almanach Vás provede historií organizace, je doplněn tabulkovým přehledem o vedení organizace, chovných potocích a rybnících , úlovcích, povolenkách, to vše od roku založení až do současnosti, několika fotografiemi , povídkami pana Josefa Pobřísla.....    

              V současné době má naše organizace zhruba 300 členů a hospodaří na těchto revírech :                                                                          

451 079 TŘEBOVKA 1 -mimopstruhový revír o rozloze 3,5 ha, tvořený retenční nádrží, tzv. PAŘEZÁKEM. Ulovit zde můžete kapra, amura, lína, štiku, bolena, candáta, sumce, bílou rybu.Na retenční nádrži v České Třebové je chráněné rybí pásmo v úseku u levého přítoku - lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi. Zákaz používání karase stříbřitého a střevličky východní za nástražní rybky.     

453 081 TŘEBOVKA 1P  -pstruhový revír o délce 26 km a rozloze 9,2 ha.  Revír se rozkládá od ústí Třebovky do Tiché Orlice v Ústí nad Orlicí až k pramenům se všemi přítoky mimo potok Knapovský, který patří k revíru Tichá Orlice 4. Pramenná část Třebovky nad rybníkem Vidlák a přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Revír se člení na podrevíry:

 

   1. - hlavní tok Třebovky od ústí až po rybník Hvězda v k.ú Třebovice 5,0 ha 

    2. - hlavní tok Třebovky od zbraní rybníku Hvězda po rybník Vidlák   v k.ú. Opatov 3,0 ha

    Úsek Třebovky od ústí do Tiché Orlice až po splav podniku Perla a.s. v Ústí nad Orlicí je chráněné rybí pásmo - lov ryb zakázán.

                          Organizace obhospodařuje také malé chovné rybníčky, kde odchovává násadového kapra, převážně pro vlastní potřebu, a to tzv. malou retenční nádrž, dva chovné rybníčky v prostoru bývalých kasáren, dále pak Pivovarský rybník a rybník Panamák, kde proběhl i premiérový ročník lovu ryb na dírkách, který se setkal s velkým zájmem lidí z řad rybářů i nerybářů, protože i ti mohli přijít a zkusit svoje štěstí.Provozujeme i vlastní pstruhovou líheň v Javorce, kde každoročně odchováme množství pstruha obecného a lipana, ať už pro vlastní potřebu, nebo pro potřeby jiných organizací.
                                     CHCEŠ SE I TY STÁT RYBÁŘEM?

 

Pařezák
Pivovarský
Panamák
Zimní líheň

 

""

© ctrybar.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky