Navigace: MO ČRS ČESKÁ TŘEBOVÁ > JAK SE STÁT RYBÁŘEM?

JAK SE STÁT RYBÁŘEM?

 
 
Zájemce o členství v ČRS :
  • Přihláška za člena ČRS zde .
  • Vyplněnou přihlášku vhoďte do poštovní schránky pana Fr.Jandery, ulice Hýblova 333, u světelné křižovatky, naproti prodejně ECS, nebo p. Radek Vaňous, Dr. E. Beneše 934.
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství , biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
Testy pro získání prvního státního rybářského lístku naleznete na stránkách  Českého rybářského svazu

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:
  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt  vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Při splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a svazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty.

Pak Vám zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí pří výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

 

 

""

© ctrybar.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky