Navigace: MO ČRS ČESKÁ TŘEBOVÁ > RADY, NÁVODY, DOWNLOAD > SUMÁŘ ÚLOVKŮ

SUMÁŘ ÚLOVKŮ

Po odevzdání Sumáře úlovků a docházek zjišťujeme, i přes veškeré připomínání, stále stejné chyby. Dodržte tedy tento postup.

V době platnosti povolenky je třeba:


-  Tak jak to upravují " Bližší podmínky výkonu rybářského práva "(Rybářský řád), zapsat vycházku do Evidence docházek a úlovků .
-  Po ulovení ušlechtilé ryby provést potřebný zápis.
-  Po ukončení, nebo přerušení lovu, uzavřít docházku. To znamená, že v případě , kdy si rybář nepřivlastnil žádnou ulovenou rybu, proškrtne řádek vodorovnou čárou.

Po skončení platnosti povolenky a před odevzdáním Sumáře úlovků a docházek je třeba:


-  Proškrtnout nesmazatelným způsobem zbývající nevyplněné řádky v Evidenci docházek a úlovků i v Sumáři úlovků a docházek.   
-  Do Sumáře úlovků a docházek zapsat: číslo a název revíru, úlovky podle revírů a druhů ryb v kusech a kilogramech.
- Pokud používáte zkratky rybích druhů, používejte výhradně předepsané ( Po, Li, K, L,... ).
-  Provést vodorovné a svislé součty kusů i kilogramů. V posledním sloupci doplnit počet vycházek.
-  Kontrolním údajem je číslo v posledním řádku posledního sloupce ( křížová kontrola ).
-  Řádně a úplně vyplněný Sumář úlovků a docházek vrátit do 15 ti dnů té organizaci, která jej vydala ( uvedeno na titulní stránce pod vylepenou povolenkou).
-  V případě, že rybář tuto povinnost nesplní, nebude mu v příštím roce vydána povolenka k rybolovu.

Zkratky používané v chovu a evidenci ryb


  Po - Pstruh obecný         Pd - Pstruh duhový
  Li - Lipan podhorní         Si - Siven americký
  K - Kapr obecný             Su - Sumec velký
  L - Lín obecný                Bo - Bolen dravý
  Cv - Cejn velký               Ca - Candát obecný
  Š - Štika obecná             Am - Amur bílý
  Tl - Jelec tloušť              Tb - Tolstolobik bílý
  Pa - Parma obecná         Mn - Mník jednovousý
  Ok - Okoun říční             Ka - Karas obecný

 

Nejčastější závady v Sumářích úlovků a docházek:


-  Chybí vodorovné a svislé součty ks a kg (poslední řádek a poslední tři sloupce).
-  Vůbec nevyplněný Sumář úlovků a docházek!!
-  Ve sloupci číslo revíru, musí být zapsáno jeho číslo (je uvedeno v popisech revírů), nikoliv název !! .
-  Chybné váhy ulovených ryb. Orientační váhy jsou uvedeny v "Rybářském řádu a popisech revírů".
-  I když není úlovek, je třeba do sumáře zapsat počet docházek.
-  V posledním sloupci nejsou zapsány a sečteny počty docházek.
-  Chybné vodorovné i svislé součty
-  Nejsou proškrtnuté zbylé řádky
-  Při lovu na Po, nebo Li na P revírech není zakroužkován datum
-  Každá ulovená ryba musí být zapsána v samostatném řádku
-  V sumáři úlovků a docházek musí být pro každý revír jen jeden řádek !!
-  V případě, že jeden revír má více podrevírů, pak i pro každý podrevír musí být samostatný řádek

 

""

© ctrybar.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky